• 09900035303
  • سونوگرافی در منزل پرتابل
  • سونوگرافی پرتابل در منزل چگونه انجام می شود:
    برای انجام سونوگرافی پرتابل در منزل تیم تصویر برداری (رادیولوژی) که حداقل یک نفر متخصص رادیولوژی در آن حضور دارد به منزل بیمار اعزام می شود و با استفاده از دستگاه سونوگرافی قابل حمل (پرتابل) که دارای ابعاد بسیار کوچکی است سونوگرافی قسمت مورد نظر انجام می شود و همان موقع به صورت شفاحی جواب سونوگرافی به اطلاع بیمار یا همراه آن رسانده می شود و تا آخر همان روز فایل تایپ شده از طریق واتس اپ برای بیمار ارسال می شود و در صورت نیاز حداکثر 24 ساعت بعد از سونوگرافی جواب آن به درب منزل بیمار ارسال می گردد.
تماس برای درخواست رادیوگرافی در منزل: 09900035303